červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
29. neděle v mezidobí
3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4úterý 9. týdne v mezidobí
5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6sv. Norberta, biskupa
7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
8Neposkvrněného srdce Panny Marie
09:00 Kurz pro chrámové varhaníky
Kurz pro chrámové varhaníky

ZUŠ Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4

Více zde: https://musicasacra.cz/oznameni.php?oznameni=696

 

910. neděle v mezidobí
10pondělí 10. týdne v mezidobí
11sv. Barnabáše, apoštola
12středa 10. týdne v mezidobí
13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14pátek 10. týdne v mezidobí
15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
09:00 Kurz pro varhaníky 2022–2024
Kurz pro varhaníky 2022–2024

Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc

Více informací zde: https://musicasacra.cz/oznameni.php?oznameni=725

 

1611. neděle v mezidobí
17pondělí 11. týdne v mezidobí
18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Romualda, opata
20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
21 sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie
2312. neděle v mezidobí
17:00 Zakončení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky
Zakončení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky

Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa

V neděli 23. června 2024 se uskuteční slavnostní zakončení tříletého vzdělávacího kurzu Musica sacra pro chrámové varhaníky ve Žďáru nad Sázavou.

V 17 hodin budou v kostele sv. Prokopa slavnostní zpívané nešpory. Hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle, koncelebrovat budou kněží absolventů. Na varhany bude hrát ředitelka brněnské ZUŠ Varhanická dr. Stanislava Syrková. Během nešpor otec biskup předá 32 úspěšným absolventům a absolventkám list s osvědčením. V podání pěveckého absolventského sboru vedeného Františkem Dolíhalem zazní Ave verum od Charles Camille Saint-Saëns, po závěrečném chorálním Salve Regina bude malý varhanní koncert tři absolventů. Po liturgii na farní zahradě následuje agapé.

24Narození sv. Jana Křtitele
25úterý 12. týdne v mezidobí
26středa 12. týdne v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
3013. neděle v mezidobí