Kurz pro chrámové hudebníky (2. rok)
Popis

Kurz je určen pro stávající varhaníky, začínající varhaníky a pro ty, kteří se chtějí stát varhaníky. Stávajícím varhaníkům nabízíme lekce improvizace a systematické studium klasického repertoáru varhanní literatury. Začínající varhaníci mají možnost zdokonalení techniky své hry (hra na manuálu, hra s pedálem) a systematického budování kancionálového repertoáru. Těm, kteří se chtějí stát chrámovými varhaníky, položíme solidní základy techniky varhanní hry a uvedeme je do služby chrámových varhaníků.

Kurz skončí zkouškami, po jejich složení dostanou účastníci kvalifikační osvědčení kantora, které platí ve většině diecézí ČR (viz ACEB 10/96).

PROGRAM:

1. Varhanní hra – technika hry, zásady doprovázení, základy improvizace

2. Hudební teorie – hudební nauka, nauka o varhanách, dějiny katolické chrámové hudby, základy taktování a vedení sboru

3. Liturgika – nauka o liturgii, zásady výběru a provádění písní, žalmů aj. při různých bohoslužbách

Přednášky z teoretických předmětů jsou společné, výuka varhanní hry se realizuje v malých skupinkách u několika nástrojů pod vedením zkušených lektorů.

VYUČUJÍCÍ:

PhDr. Mgr. Willi Türk (vedoucí kurzu), Dita Türková, MgA. Stanislava Syrková, PhD, Mgr. Irena Veselá, PhD., PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych, MgA. Tomáš Nováček, Svatava Baráková, Blanka Kolářová, Jiří Lang

MÍSTO KONÁNÍ:

ZUŠ Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4.

TERMÍNY PRO ROK 2022/2023:

3. 9. – zahájení + výuka,

15. 10., 5. 11., 3. 12.,

7. 1. 2023, 4. 2., 4. 3., 15. 4., 6. 5.,

3. 6. – ročníková postupová zkouška z varhanní hry

záštita

Detaily