Kurz pro chrámové hudebníky Žďár nad Sázavou (3. rok)

Kurz pro chrámové hudebníky Žďár nad Sázavou (3. rok)

Popis

Kurz je určen pro stávající varhaníky, začínající varhaníky a pro ty, kteří se chtějí stát varhaníky. Stávajícím varhaníkům nabízíme lekce improvizace a systematické studium klasického repertoáru varhanní literatury. Začínající varhaníci mají možnost zdokonalení techniky své hry (hra na manuálu, hra s pedálem) a systematického budování kancionálového repertoáru. Těm, kteří se chtějí stát chrámovými varhaníky, položíme solidní základy techniky varhanní hry a uvedeme je do služby chrámových varhaníků.

Kurz skončí zkouškami, po jejich složení dostanou účastníci kvalifikační osvědčení kantora, které platí ve většině diecézí ČR (viz ACEB 10/96).

PROGRAM:

1. Varhanní hra – technika hry, zásady doprovázení, základy improvizace

2. Hudební teorie – hudební nauka, nauka o varhanách, dějiny katolické chrámové hudby, základy taktování a vedení sboru

3. Liturgika – nauka o liturgii, zásady výběru a provádění písní, žalmů aj. při různých bohoslužbách

Přednášky z teoretických předmětů jsou společné, výuka varhanní hry se realizuje v malých skupinkách u několika nástrojů pod vedením zkušených lektorů.

VYUČUJÍCÍ:

PhDr. Mgr. Willi Türk (vedoucí kurzu), PhD, Mgr. Irena Veselá, PhD., PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych, MgA. Tomáš Nováček, Svatava Baráková, František Dolíhal.

MÍSTO KONÁNÍ:

ZUŠ Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4.

TERMÍNY PRO ROK 2023/2024:

2023: 2. 9., 7. 10., 4. 11., 16. 12.,

2024: 13. 1., 3. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 8. 6. (závěrečné zkoušky z varhan).

 

 

Detaily