Publikace

Publikace jsou k dostání za uvedené ceny v kanceláři jednoty Musica sacra (Petrov 5, 602 00 Brno) ve středu 9:15–15 h, kde se rovněž v uvedené době přijímají objednávky osobně nebo na mob.: 732 660 687 (Svatava Baráková) nebo na e-mailové adrese [email protected]. Zasíláme také poštou.

K dostání též v prodejně Donum Petrov 9, v Arcibiskupské knihovně v Olomouci a nově také v ostravském obchůdku Telepace.

 

 

 • preludia1 Varhanní preludia I. Postludia na vybrané písně z Kancionálu

  2. vydání

  Sbírka přináší postludia (slavnostní dohry) na některé písně z Kancionálu (117, 201, 307, 407, 631, 812, 830, 932). Pro větší pestrost a možnost volby jsou postludia vypracována v různých stupních technické náročnosti autory různého kompozičního stylu. Sbírka obsahuje 36 kompozicí. Publikace je určena zvl. amatérským varhaníkům.

  NOVĚ: praktická kroužková vazba

  cena 190 Kč

 •  
  preludia2 Varhanní preludia II. Zdeněk Mička – Invence pro varhany staršího i novějšího stylu

  Šestnáct drobných varhanních kompozic různé technické náročnosti v osobitém stylu známého autora duchovních skladeb, dominikánského kněze P. Zdeňka Angelika Mičky OP. Vhodné zvl. pro amatérské varhaníky. Součástí publikace je CD nahrávka v autorské interpretaci.

  brož., cena včetně CD 190 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  preludia3 Varhanní preludia III. Josef Pukl – Preludia v nejpoužívanějších tóninách

  Snadná preludia v tóninách dur a moll do 4# a 4b od zasloužilého brněnského varhaníka a varhanního pedagoga prof. Mgr. Josefa Pukla. Sbírka též obsahuje dva svatební pochody, smuteční preludium a postludia na dvě mešní písně z Kancionálu. Vhodné zvl. pro amatérské varhaníky. Součástí publikace je CD nahrávka.

  brož., cena včetně CD 190 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  preludia4 Varhanní preludia IV. Snadná preludia v různých stylech a tóninách

  Sbírka přináší 71 drobných kompozic brněnských varhaníků (Petr Kolař, Ondřej Múčka, David Postránecký, Josef Pukl, Ludmila Stichová, Tomáš Syrek aj.) v tóninách, ve kterých je většina písní v Kancionálu. Pro větší pestrost jsou preludia v různých kompozičních stylech a v různých stupních technické náročnosti. Sbírka tak může být vítanou pomocí chrámovým varhaníkům. Součástí publikace je CD nahrávka v autorské interpretaci.

  brož.,

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  preludia5 Varhanní preludia V. Preludia na písně z Kancionálu – Adventní

  Publikace uvádí na každou adventní píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 30 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 88 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., 

  ROZEBRÁNO – o dotisku budeme informovat

 •  
  preludia6 Varhanní preludia VI. Preludia na písně z Kancionálu – Vánoční

  2. přepracované vydání

  Publikace obsahuje 104 předeher, meziher a doher na všechny vánoční písně z Kancionálu v jeho základní verzi. Oproti vydání z roku 2008 je toto přepracované vydání obohaceno o 32 nových kompozic od osvědčených autorů (Jana Vokatá, Václav Uhlíř, Ondřej Múčka, Karol Frydrych aj.). Vhodné zvláště pro amatérské chrámové varhaníky.

  NOVĚ: praktická kroužková vazba

  cena 250 Kč

 •  
  preludia7 Varhanní preludia VII. Preludia na písně z Kancionálu – Postní

  Publikace uvádí na každou píseň postní a ke křížové cestě z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 29 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  preludia8 Varhanní preludia VIII. Preludia na písně z Kancionálu – Velikonoční

  2. přepracované vydání

  Publikace obsahuje 119 předeher, meziher a doher na všechny velikonoční a svatodušní písně z Kancionálu v jeho základní verzi. Oproti vydání z roku 2009 je toto přepracované vydání obohaceno o 29 nových kompozic od osvědčených autorů (Jana Vokatá, Václav Uhlíř, Ondřej Múčka, Karol Frydrych aj.). Vhodné zvláště pro amatérské chrámové varhaníky.

  NOVĚ: praktická kroužková vazba

  brož., cena 250 Kč

 •  
  preludia9 Varhanní preludia IX. Preludia na písně z Kancionálu – Mešní obecné

  Publikace uvádí na každou mešní obecnou píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 28 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  preludia10 Varhanní preludia X. Preludia na písně z Kancionálu k Pánu Ježíši

  Publikace uvádí na každou píseň z Kancionálu k Pánu Ježíši několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 28 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 99 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  preludia11 Varhanní preludia XI. Preludia na písně z Kancionálu k Panně Marii

  Publikace uvádí na každou píseň z Kancionálu k Panně Marii několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 26 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  preludia12 Varhanní preludia XII. Preludia na písně z Kancionálu – Ke svatým

  Publikace uvádí na každou píseň z Kancionálu Ke svatým několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 23 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  preludia13 Varhanní preludia XIII. Preludia na písně z Kancionálu – Příležitostné

  Publikace uvádí na každou příležitostnou píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 22 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 91 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  prirucka-pro-varhaniky Karel Cikrle, Jiří Sehnal – Příručka pro varhaníky – třetí doplněné vydání

  Základní vzdělávací materiál, obsahuje tři učební texty: LITURGIKA, LITURGICKÁ HUDBA (dr. Cikrle), STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN KATOLICKÉ CHRÁMOVÉ HUDBY (dr. Sehnal).

  náhled: Karel Cikrle, Jiří Sehnal – Příručka pro varhaníky (644.52 kB)

  pevná vazba, 208 s., křídový papír, cena 280 Kč

 •  
  zpevymezictenimi_red Zpěvy mezi čteními

  Společné responsoriální žalmy a zpěvy před evangeliem z Kancionálu (odd. 601 ad.), úvod s pokyny k používání a rozpis žalmů na jednotlivé dny v roce. Určeno především pro žalmisty a schóly.

  pevná vazba v kožence, 76 s., cena 180 Kč
  (pro jednotu MUSICA SACRA vydalo nakl. Gloria, Rosice)

 •  
  varhannidoprovodkekancionalu Snadný varhanní doprovod ke Kancionálu

  Doprovody písní a zpěvů z Kancionálu v jeho nové verzi z r. 2004. Některé doprovody byly převzaty z osvědčených sbírek, jiné nově vytvořeny, úpravy žijících autorů jsou většinou jimi autorizované.

  pevná vazba v kožence, 244 s., cena 380 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  varhanickazboznost Karel Cikrle – Varhanická zbožnost

  Autor – kněz a hudební referent brněnské diecéze PhDr. Karel Cikrle se ve svém textu zamýšlí zvl. nad duchovním rozměrem varhanické služby a předkládá podněty pro oživení duchovního života varhaníka v souvislosti s pojetím jeho služby při liturgii.

  brož., 30 s., cena 38 Kč
  (slovenská verze vyšla v r. 2006)

 •  
  direktar Direktář pro varhaníky – 3. doplněné vydání

  Pomůcka pro používání Kancionálu při liturgii

  Praktická příručka pro varhaníky chce být pomůckou k výběru vhodných písní z Kancionálu k liturgii. Konkrétní aplikace obecných zásad výběru písní nachází svůj výraz v kapitole liturgické doby, v přehledně členěném kalendáriu a v kapitole o svátostech. Mimoto uvádí tento sešitek možnost použití responsoriálních žalmů z Kancionálu a některých částí denní modlitby církve.

  brož., 68 s., cena 70 Kč

 •  
  generalbas Barbara Maria Willi – GENERÁLBAS aneb Kdo zavraždil kontrapunkt?

  Stručný přehled dějin generálbasu je určen především pro varhaníky a hráče na klávesové nástroje, kteří chtějí stylově a historicky poučeně doprovázet skladby z období 16.–18. století, ale neměli dosud možnost setkat se s prameny osvětlujícími dobový způsob vytváření generálbasového doprovodu. Autorka nechává čtenáře netradiční formou detektivního pátrání nahlédnout do tajů vzniku a vývoje generálbasu (ukázky jsou nahrány na přiloženém CD) a tím i do stylového vývoje evropské hudby v období baroka.

  brož., cena včetně CD 130 Kč

  ROZEBRÁNO – o dotisku budeme informovat

 •  
  varhannidoprovod_obnovene Varhanní doprovod kancionálu – opravené a doplněné vydání

  Jedná se o reedici tzv. zeleného doprovodu, který vyšel v r. 2009.

  Mimo cca dvaceti větších či menších oprav je toto vydání doplněno o tři nové invokace v loretánských litaniích a o sloky k růženci světla v písni č. 814.

  pevná vazba v kožence, cena 780 Kč

  * Olomoucká verze (s dodatky pro olomouckou a ostravsko-opavskou diecézi) je dostupná v Arcibiskupské knihovně v Olomouci za 825 Kč.

 •  
  zpevymezictenimi Zdeněk Pololáník – Zpěvy mezi čteními – 2. opravené a doplněné vydání

  Responzoriální žalmy a zpěvy před evangeliem pro neděle, slavnosti a vybrané svátky

  Publikace navíc obsahuje velikonoční a svatodušní sekvenci, několik responzoriálních zpěvů k přijímání a modlitbu ke sv. archandělu Michaelovi.

  cena 600 Kč

   

 •  
  antifony k prijimani Pololanik Zdeněk Pololáník – Antifony k přijímání *novinka

  Antifony k přijímání z misálu s příslušnými žalmy na všechny neděle, slavnosti a významné liturgické příležitosti (např. křest, svatba, první sv. přijímání dětí, pohřeb)

  praktická kroužková vazba, 144 stran, cena 380 Kč

   

 •  
  skolanavarhany ŠKOLA NA VARHANY – sestavili Ferdinand Bachtík a Stanislav Jiránek

  Jedná se o přetisk vydání z r. 1907. Publikace obsahuje instruktivní cvičení, která mohou být užitečná zvl. varhaníkům začátečníkům, resp. „přeučeným klavíristům“. V druhé části uvítají zběhlejší varhaníci řadu krásných a technicky dostupných preludií v jednotlivých tóninách (i církevních) od starých mistrů. Pro ty zdatnější bude vítaným pramenem poslední část, ve které najdou 16 preludií a fug starých českých skladatelů (F. X. Brixi, J. Seger, B. M. Černohorský, J. Zach, J. Kř. Kuchař, K. Kopřiva), které jsou nahrány na přiloženém CD.

  pevná vazba v kožence, cena včetně CD 450 Kč

 •  
  varhanni-sbornicek Varhanní sborníček – známé skladby ve snadné úpravě

  Jedná se o sbírku 15 skladeb vhodných ke svatebním obřadům, zádušním mším a jiným příležitostem. Sbírka obsahuje např. Svatební pochody (F. Mendelssohn-Bartoldy, R. Wagner), Ave Maria (Ch. Gounod, Fr. Schubert), Ave verum corpus (W. A. Mozart) aj.

  cena 40 Kč

 •  
  nauka-o-varhanach Tomáš Nováček – Úvod do nauky o varhanách

  Autor srozumitelně a názorně pojednává v deseti kapitolách (24 stran) o varhanním nástroji.

  cena 50 Kč

 •  
  liturgika Karel Cikrle – Liturgika

  náhled: Karel Cikrle – Liturgika (449.46 kB)

  brož., 56 s., křídový papír, cena 50 Kč

 •  
  Velikonoční graduál Josef Olejník – Velikonoční graduál

  Velikonoční graduál obsahuje zhudebněné texty liturgie doby postní od Popeleční středy, zpěvy v liturgii Svatého týdne, v době velikonoční až po slavnost Seslání Ducha Svatého. Graduál je rozšířen o liturgii některých význačných dní: slavnosti Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

  Varhanní doprovod: váz., 352 stran, cena: 300,00 Kč

  ROZEBRÁNO – o druhém vydání budeme informovat

 


Další publikace P. Josefa Olejníka na samostatném webu: https://josefolejnik.cz/publikace/vydane/

Vydávání publikací můžete podpořit i pravidelným či jednorázovým darem přes portál Donátor ;-)

Banner