Kurz pro varhaníky v Olomouci 2022–2024

Kurz pro varhaníky v Olomouci 2022–2024

Centrum pro liturgickou hudbu Arcibiskupství olomouckého pořádá třináctý ročník

Kurzu pro varhaníky 2022–2024

Cílem kurzu je zdokonalit se ve hře na varhany, ve zpěvu a ve vedení schóly a chrámového sboru při liturgii.

Kurz je dvouletý, má 140 hodin rozložených do 20 konzultací po 7 hodinách.

Vyučuje se v následujících tematických celcích: liturgika, spiritualita varhaníka, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie, improvizace, nauka o varhanách, dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír, hra na varhany a individuální zpěv.

Kurz probíhá jedenkrát za měsíc zpravidla 3. sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc od 9.00 do 16.00 a na kurii u varhan v kanceláři č. 51.

V kurzu vyučují:

  • Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup – duchovní život varhaníka
  • MgA. Hana Kučová, Ostrava – individuální hra na klavír
  • Jan Gottwald, Olomouc – individuální hra na varhany, nauka o varhanách
  • MgA. Karel Martínek, Olomouc – individuální hra na varhany a improvizace
  • MgA. et Mgr. Filip Macek, Tupesy – odpovědný vedoucí, hudební nauka (pokročilí), dirigování a vedení sboru, individuální pěvecká průprava
  • P. Česlav Plachý OP – spirituál, duchovní formace, hudební nauka (začátečníci), individuální hra na varhany
  • PhDr. Willi Türk, Znojmo – liturgika a liturgický zpěv, dějiny duchovní hudby a individuální pěvecká průprava
  • Mgr. Zdislava Vyvozilová, Mgr. Kamila Pattermanová – administrativa kurzu

 

Kurzovné je 3000,- Kč. Platbu je možné rozložit do dvou splátek, za první rok 2000,- Kč a za druhý rok 1000,- Kč.

Přihlášky a bližší informace: Centrum pro liturgickou hudbu, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 243,  e-mail: [email protected]. 

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022.

První konzultace proběhne v sobotu 15. října 2022.

Další plánované termíny 13. ročníku kurzu pro varhaníky 2022–2024
2022: 15. 10.; 26. 11.; 10. 12.;
2023: 21. 1.; 18. 2 (Diecézní setkání hudebníků).; 18. 3.; 22. 4.; 27. 5.; 17. 6.; Prázdniny; 16. 9.; 21. 10.; 25. 11.; 9. 12.;
2024: 20. 1.; 17. 2.; 16. 3. (Diecézní setkání hudebníků); 20. 4.; 18. 5.; 15. 6. (závěr kurzu)

13. Kurz pro varhaníky Olomouc

Článek na webu ado.cz:

Arcibiskupství otevírá další ročník Kurzu pro varhaníky