Nejnovější zprávy z Církev.cz

Tomáš Sixta: Pro nás, nebo s námi?

Autorský komentář pro Vatikánský rozhlas od doktoranda Katolické teologické fakulty UK.

Dýchej Slovo - "Vnímat, vidět, cítit"

Náměty k zamyšlení k 26. neděli v mezidobí připravil Pavel Banďouch SJ

Některá svědectví, která si papež vyslechl v Assisi

O tom, kolik různých projektů ve všech částech světa tvoří díky iniciativě Františkova ekonomika plodnou síť, se tuto sobotu dozvěděla i širší veřejnost: někteří účastníci setkání v Assisi vyprávěli papeži Františkovi o svých iniciativách, včetně čtrnáctileté ekologické aktivistky z Thajska či italského vězně.

Papež a mladí podnikatelé: zpět k evangelijní ekonomice

Papež František a mladí ekonomové z celého světa uzavřeli v sobotu v italském Assisi dohodu o „ekonomice evangelia“. Signatáři dokumentu se zavazují, že budou usilovat o „ekonomiku míru“, která respektuje všechny lidi, lidskou důstojnost a životní prostředí a bojuje proti chudobě a nespravedlnosti.

Assisi opět přivítalo papeže Františka

Umbrijské městečko Assisi, které je již několik dní dějištěm „Františkovy ekonomiky“, dnes dopoledne opět přivítalo Svatého otce, který přijel na setkání s mladými ekonomy a podnikateli z více než stovky zemí celého světa, včetně České republiky.

Návrat svatobarborských zvonů do Kutné Hory

Po náročných restaurátorských pracích, které vedl Petr Rudolf Manoušek, budou v pátek 7. října přivezeny a vyzdviženy do věže bývalé jezuitské koleje v těsné blízkosti svatobarborského chrámu. Vlastník zvonů, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, celou akci financuje s pomocí veřejné sbírky a dotací.

Farnost fandí rodině

Akci „Farnost fandí rodině“, letos s motem „POVOLÁNÍ VYCHÁZÍ Z RODINY“, je poprvé pořádána na třech místech najednou. V pátek 30. září 2022 v Nevojicích, v sobotu 1. října v Bučovicích a v neděli 2. října v Křižanovicích u Bučovic.

Více jak 12 milionů korun věnuje církev oblastem postiženým záplavami

Katolická církev v Itálii finančně podpoří oběti nedávných povodní ve středoitalských regionech Marche a Umbrie. Částku půl milionu eur (v přepočtu zhruba 12,3 milionů Kč), která pochází z kostelních sbírek, poskytne místním Charitám na rekonstrukční práce a další pomoc, oznámila dnes Italská biskupská konference.

Pákistánští biskupové: Záplavy odnesly lidem domovy, ale nikoli víru

Před několika dny na mediálním fóru, které sledovala vatikánská agentura Fides, vystoupili arcibiskup Benny Travas z Karáčí, biskup Samson Shukardin z Hajdarábádu (po Karáčí druhé největší město v provincii Sindh) a biskup Khalid Rehmat OFM Cap z Kvéty (hlavní město provincie Balúčistán), kteří uvedli, že „lidé jsou i nadále závislí na mezinárodní pomoci, ale projevují velkorysost, solidarita je dojemná a vzbuzuje velkou naději“.

Božetěch Kostelka: S Orlem mířím vzhůru

Na úterý 4. října 2022 v 17.00 hodin připravilo knihkupectví Cesta (Rašínova ulice, vedle kostela sv. Jakuba v Brně) prezentaci knihy „S Orlem mířím vzhůru“ o historii katolické organizace OREL.

Papež připomíná sv. otce Pia: „Bojoval proti zlu s pokorou a a poslušností“

V den liturgické památky sv. Pia z Pietrelciny, na který připadá rovněž 20. výročí jeho kanonizace, papež František vzpomíná na tohoto italského kapucína slovy: „Nabídl svou bolest z lásky“. Ve svatyni v San Giovanni Rotondo předsedal mši svaté kardinál Sean Patrick O'Malley, který prohlásil: „Sv. Pius není světec odvedle, ačkoli by byl rád vedl skrytý život a byl neznámý. Naučil svět, že největším úspěchem je svatost“.

Sametová revoluce musí proběhnout v našem svědomí, říká Mons. Vojtěch Šíma ve vyprávění pro Paměť národa

Skutečná revoluce musí být doprovozena osobním opravdovým přiznáním viny, a to se nestalo, vysvětluje pro Paměť národa Mons. Vojtěch Šíma, pětasedmdesátiletý kněz sloužící na Velehradě, v rámci cyklu „Příběhy 20. století“.

Bílovice nad Svitavou si připomenou P. Jana Rybáře

Slavnostní požehnání památníku bílovického rodáka a kněze P. Jana Rybáře SJ se uskuteční 1. října 2022 ve 13.00 hodin. Jeho vyznání bude vloženo do obvodového zdiva chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou.

Únosci požadují po církvi v Kamerunu výkupné za osm rukojmích

Předseda katolických biskupů v Kamerunu Andrew Nkea pro server Vatican News uvedl, že únosci, kteří minulý týden odvlekli několik duchovních i laiků, požadují výkupné ve výši 50 milionů západoafrických franků.

Síť španělských potratových klinik šířila lživé informace, konstatoval soud

Nejvyšší soud ve Španělsku potrestal hlavního provozovatele potratových klinik za "klamavou reklamu", která zamlčuje negativní následky potratů. Minulý týden tak potvrdil rozsudek soudu nižší instance namířený vůči síti 32 nemocnic ACAI, která tvrdila, že potraty jsou "bezrizikovou praxí". Žalobu na tuto společnost podalo španělské sdružení křesťanských právníků (Abogados Cristianos).

Kardinál Parolin jednal s ruským ministrem Lavrovem

Vatikánský státní sekretář Pietro Parolin se v New Yorku setkal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Ve čtvrtek večer to oznámilo ministerstvo v Moskvě a zveřejnilo fotografii z jednání. Oba muži se v těchto dnech v USA účastní Valného shromáždění OSN. O obsahu jejich schůzky nejsou známy podrobnosti.

Papežský almužník na frontové linii

„Upevnit ve víře, dát naději, být nablízku“ – to vedlo papeže Františka, aby už počtvrté vyslal na trpící Ukrajinu svého almužníka kardinála Konrada Krajewského.

Výstava představí křesťanské oběti totalitních režimů 20. století

V ambitu kláštera františkánů na Jungmannově náměstí v Praze dnes začíná výstava nazvaná Století mučedníků. Představuje 27 evropských osobností, jež se staly oběťmi totalitních režimů 20. století. Jsou mezi nimi například kněz Josef Toufar a biskup Gorazd II. Vstup na výstavu je pro veřejnost zdarma.

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.

Hlas zdravotně postižených na synodě: Doufáme v inkluzivnější církev

Ve vatikánském Tiskovém středisku se sešli účastníci synodního setkání Církev je náš domov, kterého se zúčastnili lidé s postižením z pěti kontinentů. Mezi nimi sestra Claire-Marie, řeholnice s Downovým syndromem, která evangelizuje mladé lidi v Lurdech, a P. Justin, jezuita slepý od narození. Jejich návrhy a svědectví shromážděné v dokumentu budou předány papeži.

Studenti v Olomouci zahájili zimní semestr

Mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci celebroval ve středu 21. září 2022 pro studenty P. Marek Orko Vácha.

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.

Historický výsledek sčítání: Katolíci v Severním Irsku početně převážili nad protestanty

Poprvé v jeho stoleté historii žije v Severním Irsku více katolíků než protestantů. Podle posledního sčítání lidu je teď jejich vzájemný poměr 45,7 versus 43,5 %. Vyplývá to na základě údajů ze sčítání lidu z března 2021, které byly dnes zveřejněny. Podle agentury Kathpress to potvrzuje trend, který trvá zhruba posledních dvacet let.

Dopad války na Ukrajině na církevní stavby

Ruská armáda podle ukrajinských úřadů zničila nebo poškodila nejméně 270 kostelů a dalších náboženských objektů v zemi od doby, kdy v únoru zahájila invazi. Podle státní služby pro národnostní otázky a svobodu svědomí je nejčastějším terčem útoků Ukrajinská pravoslavná církev, která se v květnu odtrhla od moskevského patriarchátu: 136 jejích církevních objektů bylo zcela nebo částečně zničeno.

Papež k premonstrátům: Staňte se Kristovým tělem, které slavíte, přijímáte a uctíváte

Papež František dnes přijal asi devadesát členů Řádu premonstrátských řeholních kanovníků u příležitosti devítistého výročí založení opatství v Prémontré. Jak poznamenal, tato audience se koná s ročním zpožděním, jelikož vznik premonstrátského řádu připadl na Vánoce roku 1121, kdy sv. Norbert a jeho první druhové složili řeholní sliby. Tato skutečnost premonstráty provždy svazuje s tajemstvím Vtělení.

Biskupové USA vydali syntézu, která uzavřela diecézní fázi synody

Konference katolických biskupů USA (USCCB) vydává "Národní syntézu Božího lidu ve Spojených státech amerických", která nastiňuje společná témata vznesená na synodních setkáních v diecézích.

Arcibiskup Sorrentino: Františkova ekonomika nabízí "naději na hospodářskou obnovu"

Assiský arcibiskup Domenico Sorrentino se dělí o své naděje spojené se setkáním Františkova ekonomika, která se koná 22.-24. září v Assisi.

Kardinál Czerny požehnal sochu věnovanou přijímání přistěhovalců a uprchlíků

Krátký obřad, jemuž v úterý předsedal prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, se konal v kostele Panny Marie Jezerní v Chicagu. Bronzová socha s názvem „Be Welcoming“ je dílem Timothyho Schmalze, autora pomníku migrantům na Svatopetrském náměstí a sochy Krista – bezdomovce, umístěné rovněž ve Vatikánu.

Arcibiskup Graubner poprvé jako Velký kancléř na KTF

Poprvé navštívil Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v roli Velkého kancléře pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. V úterý 20. září se tu zúčastnil zasedání Akademického senátu KTF UK a požehnal nově zrekonstruovanou fakultní kapli.

Nové omezení pro katolickou církev v Nikaragui

Autoritativní režim prezidenta Daniela Ortegy v Nikaragui vyhostil ze země další křesťanskou komunitu. Tentokrát se jedná o řád sester Křížovnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která pochází z Mexika. Letos v červnu musely zemi opustit také například Misionářky lásky, které založila Matka Tereza.

Už žádná nuda v kostele!

„Mamíí, kdy už to skončí? Tatíí, jak dlouho ještě? Už jsme za půlkou?“ Znáte podobné otázky? Vybíráme z aktuálních knih, které rodičům mohou pomoci.

Pojďme hledat Ježíše spolu

„Mami, tati, kdo byl Ježíš?“ Děti se zeptají a rodič možná tápe: Jak a odkud začít? A dokážu to říct srozumitelně?

Vzpomínky pamětníka Muklovského Vatikánu

Kniha Pamětí římskokatolického kněze, řeholníka, vědce, filozofa, pedagoga a po nemalou část života též vězně komunistického režimu Josefa Petra Ondoka by neměla chybět v knihovně humanitně a duchovně orientovaného člověka.

Otevřít oči v úžasu

„Hospodina stále před oči si stavím.“ Mystika chasidských židů se nabízí jako průvodce do obyčejných i těžších časů, které na některé z nás doléhají.

Jak voní víno? Prací a radostí

Na sklizeň vinné révy čekají vinaři každý rok. Je dnem, kdy se zúročí jejich celoroční tvrdá práce, zároveň slavností, kdy obdivujeme krásu Božích plodů.

První bazilika sv. Ludmily

V pořadí šestnáctou basilikou minor v Česku (v Praze pátou) se v pátek 16. září stal chrám sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Mši svatou spojenou se slavnostním vyhlášením této papežské pocty celebroval arcibiskup Jan Graubner.

Vyšel červnový Nezbeda a Cvrček

V červnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou například osud našeho vědce Karla Rašky, který přispěl k celosvětovému vymýcení pravých neštovic, povídky Harmonický akord a Voláme Hurst, voláme Hurst a přírodní zajímavost Největší jeskyně naší planety. Červnový Cvrček učí děti poznání, že každý patří nejen do své rodiny, ale také do velké rodiny Božích dětí.

Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící

Oblastní charita Pardubice srdečně zve na pěší a cyklistickou pouť, která bude završena mší svatou v kostele Panny Marie Pomocné na Chlumku v sobotu 1. října v 15 hodin.

Charita zlepší díky darům českých křesťanů dostupnost zdravotní péče v Libanonu

Snaha vypořádat se s následky devastující exploze uvrhla Libanon do propasti hluboké hospodářské krize. Ta vážně dopadá na jeho obyvatele ve všech oblastech, včetně zdravotnictví. Lékařská péče se pro řadu lidí stala nedostupnou. Díky darům českých křesťanů pomáhá Charita Česká republika zlepšit přístup Libanonců ke zdravotní péči.

František se modlí za oběti hurikánu Fiona

Hurikán již zasáhl Karibik a nyní míří k Bermudskému souostroví, kde dosáhl kategorie 4. V Dominikánské republice a Portoriku, kam papež František zaslal soustrastný telegram a kde úřady hlásí tři mrtvé a tisíce vysídlených lidí, se sčítají povodňové škody.

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.

23. ministrantská pouť bude v sobotu 8. října v Hlučíně. Přihlaste se do 30. září

Ministranti ostravsko-opavské diecéze jsou v sobotu 8.října zváni do Hlučína na 23. ministrantskou pouť.

Výstava o českých světcích ve Staré Boleslavi

Výstavu věnovanou čtveřici světců z počátku českých dějin si od úterý 27. září mohou zájemci prohlédnout v ambitech baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Výstava, zahájená v předvečer Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, zde bude k vidění do 20. listopadu.

František: Zůstaňme při Ukrajincích, ušlechtilém a umučeném národě

Na závěr generální audience papež znovu hovořil o konfliktu ve východní Evropě a o bolesti, kterou prožívají lidé těžce zkoušení válkou. Zmínil se o "zrůdnostech" války, které mu telefonicky popsal kardinál Krajewski, který byl v minulých dnech na misi v zemi, aby přivezl pomoc a ukázal blízkost církve.

Mládež děkanátu Nový Jičín se na Diecézní pouť do Frýdku vydá pěšky z Příbora

Na pěší pouť od „Marie k Marii“ se chystají mladí z děkanátu Nový Jičín v sobotu 1. října. Na Diecézní pouť za duchovní obnovu rodin s prosbou za nová kněžská a řeholní povolání chtějí doputovat. Trasa dlouhá 22 km začne v kostele Narození Panny Marie v Příboře. Cílem je frýdecká bazilika minor zasvěcená Navštívení Panny Marie.

Papežova návštěva zvýšila zájem a přízeň vůči malé kazašské katolické komunitě

„Bylo fascinující vidět, s jakým nadšením se na papežovu návštěvu připravovalo nejen několik kazašských katolíků, ale také úřady země, která má 75 % muslimského obyvatelstva,“ takto se s agenturou Fides dělí o podněty a úvahy, které pro něj a místní katolickou komunitu poznamenaly přípravu a následný průběh nedávné apoštolské cesty papeže Františka do Kazachstánu (13.-15. září), otec Leopold Kropfreiter, ředitel Papežských misijních děl (POM) v Kazachstánu.

Pozvánka na poutní slavnost sv. Václava v kostele sv. Václava v Ostravě

Farnost Moravská Ostrava zve na poutní slavnost sv. Václava. Hlavního patrona českého národa uctí ve filiálním kostele sv. Václava na Kostelním nám. v Moravské Ostravě. Mše svaté budou v kostele slouženy v předvečer i v den státního svátku 28. září.

Hlas pro oltář Panny Marie v Chrudimi

V letech 2018 – 2021 byl restaurován boční oltář s centrální deskou Madona mezi světicemi, který byl – a opět je – umístěn v severní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Jedná se o vzácné dílo Mistra královéhradeckého oltáře, které pochází z let 1490-1500. Restaurátorské práce provedla akademická malířka Markéta Pavlíková tak zdařile, že byl tento oltář nominován na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Katecheze papeže Františka z generální audience

Během generální audience ve středu 21. září 2022 se František vrátil ke své nedávné cestě do Kazachstánu.

Svatováclavské oslavy ve Vatikánu letos s provedením oratoria Nádech věčnosti

U příležitosti svátku sv. Václava pořádá Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci společně s Papežskou kolejí Nepomucenum dne 28. září 2022 v 15,00 v bazilice sv. Petra v Římě svatováclavskou mši. O den později se bude v Lateránské bazilice konat slavnostní večer s koncertním provedením oratoria Nádech věčnosti u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Dnes bude katedrála sv. Bartoloměje otevřena pouze do 16:30

21. září bude plzeňská katedrála sv. Bartoloměje pro návštěvníky otevřena pouze do 16:30.

Nejvýznamnější křesťanský chrám Ukrajiny pomůže zachovat digitalizace

Kyjevskou katedrálu sv. Sofie čeká 3D digitalizace, oznámil včera předseda Evropské asociace stavitelů katedrál Wolfgang Zehetner. Uvedl, že se jedná o rozhodnutí i s ohledem na možné zničení chrámu válečným ostřelováním. Jeho následnou rekonstrukci by pak výrazně usnadnila digitální šablona.

V Assisi začíná setkání Františkova ekonomika

„Inkluzivní systém, který nenechá nikoho pozadu“: to je podle ředitelky Serafínského institutu v Assisi, cílem sítě, která od roku 2019 propojuje ekonomy a podnikatele mladší pětatřiceti let z celého světa. Jejich letošní prezenční setkání začne v Assisi již zítra, 22. září, a vyvrcholí papežovým příjezdem o dva dny později.

Svatopetrskou baziliku ozáří projekce příběhu svatého Petra

Návštěvníci Vatikánu si v říjnu budou moci prohlédnout fasádu baziliky sv. Petra osvětlenou videoprojekcí vyprávějící příběh prvního papeže.

Pojďme „Být doma“, znělo v Šumperku při uvedení knihy Jindřicha Štreita

V pátek 16. září 2022 se v klášterním kostele v Šumperku konala výjimečná akce, uvedení nové knihy fotografa Jindřicha Štreita „Být doma“. Barevné fotografie k této knize vznikaly v letech 2020 a 2022 v regionu působnosti Charity Šumperk, která tak měla vzácnou příležitost spolupracovat s významným fotografem.

Víkend v diecézi očima fotografů Člověk a Víra

Oslavu svátku sv. Ludmily a instalaci fotovýstavy v Domaslavicích, žehnání kříže na Ondřejníku, cyklovýlet kolem Ostravy, Třebovický koláč a rodinnou olympiádu zachytili fotografové na svých snímcích.

Vychází kniha „Galerie velehradské cisterciácké krajiny“

Publikace „Galerie velehradské cisterciácké krajiny“ autorů Petra Hudce a Aleše Létala přináší nový pohled na odkaz cisterciáckých mnichů, kteří působili v regionu jihovýchodní Moravy v letech 1205–1784. Věnuje se totiž nejen klášternímu areálu, nýbrž především krajině, kterou mniši dokázali během svého takřka šestisetletého působení zušlechtit.

Posvátno se nesmí opírat o moc

„Nastala hodina, kdy je třeba se probudit z fanatismu, který znesvěcuje a porušuje každé náboženské vyznání,“ zdůraznil papež před účastníky mezináboženského kongresu v Nur-Sultanu. V hlavním městě Kazachstánu byl František tři dny, setkal se také s členy menšinové katolické komunity.

Vatikánská cyklistika poprvé na mistrovství světa

Na mistrovství světa v silniční cyklistice v Austrálii bude 25. září barvy Vatikánu reprezentovat nizozemský profesionál Rien Schuurhuis. Vatikánští cyklisté se spolu s apoštolským nunciem a katolickou Charitou setkají s původními obyvateli Austrálie v návaznosti na papežovu cestu do Kanady.

Česká televize vás provede východním Slovenskem a představí řeckokatolickou církev

Dvoudílný dokument s názvem Krajinou trojramenných křížů, který představuje řeckokatolickou církev na východním Slovensku, uvede 2. program ČT v neděli 25.9. od 16:05 hodin a o týden později 2.10. od 13:20 hodin v cyklu Cesty víry.