Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky 2024–2027 ve Znojmě

Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky 2024–2027 ve Znojmě

PLÁNOVANÉ ZAHÁJENÍ: ŘÍJEN 2024

Pod záštitou diecézního biskupa pořádá MUSICA SACRA Brno a Středisko pro liturgickou hudbu biskupství brněnského ve spolupráci s farností sv. Mikuláše ve Znojmě.

Kurz je určen pro stávající varhaníky, začínající varhaníky a pro ty, kteří se chtějí stát varhaníky. Stávajícím varhaníkům nabízíme lekce improvizace a systematické studium klasického repertoáru varhanní literatury. Začínající varhaníci mají možnost zdokonalení techniky své hry (hra na manuálu, hra s pedálem) a systematického budování kancionálového repertoáru. Těm, kteří se chtějí stát chrámovými varhaníky, položíme solidní základy techniky varhanní hry a uvedeme je do služby chrámových varhaníků – podmínkou pro přijetí do kurzu je alespoň částečné ovládání klávesového nástroje (nejlépe klavíru, popř. akordeonu, keyboardu).

Tento kurz v minulosti ve Znojmě již proběhl, stejně jako na jiných místech naší diecéze (např. Boskovice, Radešínská Svratka, Hustopeče, Slavkov u Brna, Břeclav, Třebíč, Žďár nad Sázavou). Kurz je zakončen zkouškami, po jejich složení dostanou účastníci kvalifikační osvědčení kantora, které platí ve většině diecézí ČR (viz ACEB 10/96).

PROGRAM:

  1. Varhanní hra – technika hry, zásady doprovázení písní, základy improvizace
  2. Hudební teorie – hudební nauka, nauka o varhanách, dějiny katolické chrámové hudby, základy taktování a vedení sboru
  3. Liturgika – nauka o liturgii, zásady výběru a provádění písní, žalmů, ordinárií aj. při bohoslužbách

Kurz probíhá jednou měsíčně (říjen–červen) v sobotu od 9 do 13 hodin. Přednášky z teoretických předmětů jsou společné (9–11 hod.), výuka varhanní hry se realizuje v malých skupinkách u několika nástrojů pod vedením zkušených lektorů (11–13 hod.).

Výuku varhanní hry i teoretických předmětů zajišťují kvalifikovaní pedagogové z řad MUSICA SACRA.

Roční kurzovné činí 3 000 Kč, zpravidla hradí farnost frekventanta.                                                            

Přihlášky je možno zasílat do 30. června 2024.

[PRIHLASKA]

Kontaktní osoba: Svatava Baráková (mob: 732 660 687, e-mail: [email protected]); zde lze domluvit soukromé přípravné konzultace se základy varhanní hry před zahájením kurzu.                              

jáhen Willi Türk, předseda MUSICA SACRA

Štítky: varhanykurzvarhaníciznojmo