Svatocecilské setkání 2022

Svatocecilské setkání 2022

Jednota Musica sacra a Biskupství brněnské – Středisko pro liturgickou hudbu
zvou všechny varhaníky, chrámové zpěváky a hudebníky na 25. Svatocecilské setkání, které se koná pod záštitou brněnského biskupa Mons. Pavla Konzbula v sobotu 8. října 2022 v katedrále v Brně na Petrově s oslavou 30. výročí založení jednoty Musica sacra.

Program

09:00–11:00 příležitost ke svátosti smíření
09:15 – zpívané ranní chvály ze slavnosti sv. Cecílie
10:00 pontifikální mše
– hlavní celebrant Mons. Josef Hrdlička, emeritní olomoucký pomocný biskup
– při liturgii zazní zpěvy z papežské mše v Brně v roce 2009 v podání Brněnského
katedrálního sboru Magnificat pod vedením regenschoriho Petra Kolaře
• po liturgii pohoštění a příležitost k neformálním setkáním v prostorách biskupství
• prodej publikací z produkce Musica sacra, k dispozici bude mimo jiné obnovené a doplněné vydání sbírky responzoriálních žalmů Zdeněk Pololáník – Zpěvy mezi čteními

PhDr. Willi Türk, Musica sacra
Mag. Art. Ondřej Múčka, Biskupství brněnské – Středisko pro liturgickou hudbu

cecilka

záštita biskupa Pavla