Kurz pro varhaníky 2022–2024 Olomouc (2. rok)

Kurz pro varhaníky 2022–2024 Olomouc (2. rok)

Popis

Centrum pro liturgickou hudbu Arcibiskupství olomouckého pořádá třináctý ročník

Kurzu pro varhaníky 2022–2024

Cílem kurzu je zdokonalit se ve hře na varhany, ve zpěvu a ve vedení schóly a chrámového sboru při liturgii.

Kurz je dvouletý, má 140 hodin rozložených do 20 konzultací po 7 hodinách.

Vyučuje se v následujících tematických celcích: liturgika, spiritualita varhaníka, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie, improvizace, nauka o varhanách, dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír, hra na varhany a individuální zpěv.

Kurz probíhá jedenkrát za měsíc zpravidla 3. sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc od 9.00 do 16.00 a na kurii u varhan v kanceláři č. 51.

V kurzu vyučují:

  • Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup – duchovní život varhaníka
  • MgA. Hana Kučová, Ostrava – individuální hra na klavír
  • Jan Gottwald, Olomouc – individuální hra na varhany, nauka o varhanách
  • MgA. Karel Martínek, Olomouc – individuální hra na varhany a improvizace
  • MgA. et Mgr. Filip Macek, Tupesy – odpovědný vedoucí, hudební nauka (pokročilí), dirigování a vedení sboru, individuální pěvecká průprava
  • P. Česlav Plachý OP – spirituál, duchovní formace, hudební nauka (začátečníci), individuální hra na varhany
  • PhDr. Willi Türk, Znojmo – liturgika a liturgický zpěv, dějiny duchovní hudby a individuální pěvecká průprava
  • Mgr. Zdislava Vyvozilová, Mgr. Kamila Pattermanová – administrativa kurzu

 

Kurzovné je 3000,- Kč. Platbu je možné rozložit do dvou splátek, za první rok 2000,- Kč a za druhý rok 1000,- Kč.

Přihlášky a bližší informace: Centrum pro liturgickou hudbu, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 243,  e-mail: [email protected]. 

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022.

První konzultace proběhne v sobotu 15. října 2022.

Další plánované termíny 13. ročníku kurzu pro varhaníky 2022–2024
2022: 15. 10.; 26. 11.; 10. 12.;
2023: 21. 1.; 18. 2. (Diecézní setkání hudebníků); 18. 3.; 22. 4.; 27. 5.; 17. 6.; Prázdniny; 16. 9.; 21. 10.; 25. 11.; 9. 12.;
2024: 20. 1.; 17. 2.; 16. 3. (Diecézní setkání hudebníků); 20. 4.; 18. 5.; 15. 6. (závěr kurzu)

kurz pro varhaníky Olomouc

Detaily