Zpěvy Svatého týdne P. J. Olejníka rozezněly rajnochovický Přístav

Zpěvy Svatého týdne P. J. Olejníka rozezněly rajnochovický Přístav

Zpěvy Svatého týdne P. Josefa Olejníka rozezněly o uplynulém víkendu rajnochovický Přístav. Hudební soustředění uspořádala Musica sacra s Arcibiskupstvím olomouckým ke 110. výročí narození tohoto skladatele liturgické hudby. Praktický nácvik zpěvů doprovázelo hlubší uvedení do liturgie těchto dní.

Hudebním soustředěním pro scholy, chrámové zpěváky a varhaníky provázel P. Ondřej Talaš se spolupracovníky. Během pátečního večera, který byl zaměřen na rozezpívání a hlasové techniky, předala Marie Hrnčiříková své zkušenosti z kapel Adorare a Sinaj.

Sobotní den patřil zpěvům Květné neděle, Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Velikonoční vigilie a neděle Zmrtvýchvstání. Dirigování se spolu s P. Ondřejem ujala Magda Uhlíková, která vede Velikonoční scholu ve Zlíně. Cenné rady poskytl jáhen František Zakopal, který vzpomínal na podobná soustředění, jež zažil před 30 lety přímo s P. Olejníkem.

 

Kromě liturgických zpěvů byla možnost procvičit si i další zpívané modlitby:

 

Toto hudební soustředění je součástí portfolia týmu ProScholy (https://musicasacra.cz/proscholy), který se akcemi a aktivitami (v digitálním prostředí i naživo) snaží rozvíjet zázemí pro všechny, kdo se modlí hudbou.

Další podobné soustředění, tentokrát s mariánskou tematikou, je naplánováno na 19.–20. dubna 2024 na Arše v Rajnochovicích.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, nabízíme k domácí přípravě záznam nácviku Zpěvů Svatého týdne se samotným autorem P. Josefem Olejníkem. V popisu přiloženého videa je rozepsána stopáž jednotlivých skladeb pro rychlejší orientaci:

Štítky: scholyproscholyjosef olejníksvatý týdenzpěv