Pozvání na Svatocecilské setkání 2023

Pozvání na Svatocecilské setkání 2023

Co nejsrdečněji zveme chrámové hudebníky a příznivce liturgické hudby na Svatocecilské setkání do brněnské katedrály, které se uskuteční v sobotu 25. listopadu.

Setkání zahájíme v 9.20 zpívanými ranními chválami ze slavnosti sv. Cecílie, v 10 hodin budeme slavit eucharistii, při níž budeme děkovat Bohu za dar hudby a na přímluvu naší patronky sv. Cecílie si budeme pro naši službu chrámových hudebníků vyprošovat Boží požehnání. Eucharistické slavnosti bude předsedat diecézní brněnský biskup Pavel Konzbul, liturgii doprovodí zpěvy gregoriánského chorálu Svatomichalská gregoriánská schola.

V závěru liturgie bude prezentována nová publikace Antifony k přijímání ve zhudebnění známého a osvědčeného autora duchovní hudby Zdeňka Pololáníka. Sváteční dopoledne bude pokračovat setkáním v prostorách biskupství, které nabízí příležitost k osobním setkáním a společnému sdílení.

jáhen Willi Türk, předseda Musica sacra, a spol.

Svatocecilské setkání 2023

zastita biskupa

Štítky: cecíliececilkasetkáníbrno