Nabídka dvou písní s texty otce biskupa Josefa Hrdličky

Nabídka dvou písní s texty otce biskupa Josefa Hrdličky

Díky podnětu otce biskupa Josefa Nuzíka nabízíme k liturgickému použití ve farnostech dvě nové písně: pro památky a svátky pastýřů, kterých je během roku větší počet. Další píseň je vhodná pro den 22. 7. na svátek Marie Magdaleny, původně památky, kterou povýšil v roce 2019 papež František na svátek. Je nazývána „apoštolkou apoštolů.“ Lze ji použít i ve velikonoční době.

+ Josef Hrdlička

Pas beránky (J. Hrdlička, J. Bernátek)

Jsi s námi, Máří Magdaléno (J. Hrdlička, Z. Pololáník)