Pozvání na valnou hromadu 2023

Pozvání na valnou hromadu 2023

Drazí členové naší Musica sacra,

co nejsrdečněji vás zvu valnou hromadu naší Jednoty, tedy na výroční setkání  předsednictva a členů Musica sacra.

Nabízí se nám jedinečná příležitost společně se sejít, zhodnotit činnost naší Jednoty, probrat plány do budoucna, vyjádřit se  k jednotlivým tématům, vznést dotazy, přispět svými připomínkami a podněty a tak se podílet na další činnosti a směřování naší Musica sacra.

Mimo vlastní jednání – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, seznámení s plánovanými akcemi a projekty, připomínky, dotazy, diskuze – budou součástí našeho setkání doplňovací volby do předsednictva a dozorčí rady.

Po oficiální části přejde schůze po společné modlitbě Anděl Páně ve společné agapé, kde se naskýtá příležitost k osobním rozhovorům, setkáním a diskuzím na různá témata.

Pro mě jako předsedu, stejně jako pro členy předsednictva, bude vaše účast na valné hromadě povzbuzením a podporou. Na každou a každého z vás se těším!

Willi Türk

VALNÁ HROMADA MUSICA SACRA 
se uskuteční v sobotu 11. února 2023 v 10 hodin 
v sále budovy biskupství (jako při Svatocecilském setkání) Brno, Petrov 2