Kdo zpívá, dvakrát se modlí – a kdo vlastně zpívá?

Kdo zpívá, dvakrát se modlí – a kdo vlastně zpívá?

 

Centrum pro liturgickou hudbu Arcibiskupství olomouckého
Diecézní setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schol a všech zájemců o liturgii a hudbu

Kdo zpívá, dvakrát se modlí – a kdo vlastně zpívá?

MgA. Karel Martínek, varhaník, skladatel, dirigent a sbormistr

sobota 18. února 2023

velký sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

 

Program:

10:00         Úvodní slovo
(Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup)

10:30         Zamyšlení nad současným stavem lidového zpěvu v našich kostelích a představení praktických rad a návodů  (MgA. Karel Martínek)

11:30         Přestávka – možnost zakoupení publikací z produkce Musica sacra

12:00         Praktické ukázky a aplikace na vybrané písně Kancionálu

13:15         Diskuse a příprava na mši svatou

14:00         Mše svatá v katedrále sv. Václava

Těšíme se na vás!

Přikládáme video z posledního setkání v roce 2019:

diecezni setkani hudebniku Olomouc