Soutěž o hymnu Jubilea 2025

Soutěž o hymnu Jubilea 2025

Oficiální Informace k soutěži o složení hymny pro Jubileum 2025: 
www.iubilaeum2025.va/it/inno.htm

Info k soutěži:

Od 16. ledna 2023 do 25. března 2023 do 20.00 hod. CET je možné zaslat prostřednictvím internetové stránky www.iubilaeum2025.va/it/inno.html návrhy hudby na italský text autora Pierangela Sequeriho. Skladba musí být nová, doposud nezveřejněná ani z části a musí splňovat podmínku, aby ji mohl zpívat sbor i běžný lid. Partitura musí obsahovat část pro zpěv a pro varhany a dále část určenou pro zpěv refrénu i slok pro čtyřhlasý sbor. Na partituře nesmí figurovat žádný název ani jméno autora, pouze pseudonym, který se vyplní v přihlašovacím online formuláři. Po vyhlášení vítěze Dikasterium zajistí překlad hymny i do dalších světových jazyků. Každý autor může přihlásit pouze jednu skladbu a před samotným vyhlášením výsledků nesmí zveřejňovat ani její část, jinak bude z konkurzu vyřazen. 

Text hymny:

Pellegrini di speranza (Poutníci naděje) – text Pierangelo Sequeri

  Fiamma viva della mia speranza
questo canto giunga fino a Te!
Grembo eterno d’infinita vita
nel cammino io confido in Te.

Ogni lingua, popolo e nazione
trova luce nella tua Parola.
Figli e figlie fragili e dispersi
sono accolti nel tuo Figlio amato.

Fiamma viva della mia speranza
questo canto giunga fino a Te!
Grembo eterno d’infinita vita
nel cammino io confido in Te.

Dio ci guarda, tenero e paziente:
nasce l’alba di un futuro nuovo.
Nuovi Cieli Terra fatta nuova:
passa i muri Spirito di vita.

Fiamma viva della mia speranza
questo canto giunga fino a Te!
Grembo eterno d’infinita vita
nel cammino io confido in Te.

Alza gli occhi, muoviti col vento,
serra il passo: viene Dio, nel tempo.
Guarda il Figlio che s’è fatto Uomo:
mille e mille trovano la via.

Fiamma viva della mia speranza
questo canto giunga fino a Te!
Grembo eterno d’infinita vita
nel cammino io confido in Te.