říjen 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1
2
3
4
5
6
7
8sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
09:00 Svatocecilské setkání
Akce

Kancelář Musica Sacra

Oslava 30 let jednoty Musica sacra. Další informace: https://www.musicasacra.cz/blog_clanek.php?clanek=2761

 

928. neděle v mezidobí
10pondělí 28. týdne v mezidobí
11sv. Jana XXIII., papeže
12sv. Radima, biskupa
13čtvrtek 28. týdne v mezidobí
14sv. Kalista I., papeže a mučedníka
15sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
08:30 Jak být Boží schola
Akce

Zlín

Bližší informace: https://bozischola.cz/

1629. neděle v mezidobí
17sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18sv. Lukáše, evangelisty
19sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
20čtvrtek 29. týdne v mezidobí
21bl. Karla Rakouského
22sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie
2330. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
24sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
25Výročí posvěcení kostela
26středa 30. týdne v mezidobí
27čtvrtek 30. týdne v mezidobí
28sv. Šimona a Judy, apoštolů
29bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
3031. neděle v mezidobí
31sv. Wolfganga, biskupa