Kurz pro varhaníky | Olomouc 2024–2026

Kurz pro varhaníky | Olomouc 2024–2026

Centrum pro liturgickou hudbu Arcibiskupství olomouckého a Musica sacra pořádá čtrnáctý ročník

Kurzu pro varhaníky 2024–2026

Cílem kurzu je zdokonalit se ve hře na varhany, ve zpěvu a ve vedení scholy a chrámového sboru při liturgii.

Kurz je dvouletý, má 140 hodin rozložených do 20 konzultací po 7 hodinách + distanční opora ve formě videí a digitálních materiálů.

Vyučuje se v následujících tematických celcích: liturgika, spiritualita varhaníka, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, hudební nauka, harmonie, improvizace, nauka o varhanách, dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír, hra na varhany a individuální zpěv.

Kurz probíhá jedenkrát za měsíc zpravidla 3. sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc a v přilehlých prostorách od 9.00 do 16.00.

V kurzu vyučují:

 • PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych (muzikolog, varhaník a regenschori, Slavkov u Brna) – dějiny liturgické hudby, gregoriánský chorál
 • Jan Gottwald (organolog AO, varhaník, regenschori, Svatý Kopeček u Olomouce) – individuální hra na varhany a improvizace, nauka o varhanách
 • MgA. Hana Kučová (klavíristka, Ostrava) – individuální hra na klavír
 • MgA. et Mgr. Filip Macek (varhaník, regenschori, Tupesy) – hudební nauka, harmonie, dirigování a vedení sboru, individuální pěvecká průprava
 • MgA. Karel Martínek (varhaník, regenschori, katedrála sv. Václava Olomouc) – individuální hra na varhany a improvizace
 • Mgr. Miroslava Kordíková, Ph.D. (muzikoložka, Kroměříž) – hudební nauka, individuální konzultace pro klavír, zpěv a gregoriánský chorál
 • P. Česlav Plachý OP – spirituál, duchovní formace, individuální konzultace pro varhany a hudební nauku
 • Jiří Stodůlka, DiS. (varhaník, regenschori, sv. Mořic Olomouc) – individuální hra na varhany a improvizace
 • Tereza Šrámková, DiS. (chrámová zpěvačka, Zlín) – skupinová a individuální pěvecká průprava
 • P. Mgr. Ondřej Talaš – duchovní život varhaníka, individuální konzultace pro liturgickou hudbu a zpěv
 • PhDr. Willi Türk (jáhen, regenschori, Znojmo) – liturgika a liturgický zpěv, dějiny duchovní hudby a individuální pěvecká průprava

 

Kurzovné je 3000 Kč / rok. V olomoucké arcidiecézi hradí kurzovné farnost varhaníka.

Bližší informace: Centrum pro liturgickou hudbu, P. Ondřej Talaš, Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, tel. +420 732 119 769,  e-mail: [email protected]. 

Administrativu kurzu zajišťuje sekretariát Musica sacra – Svatava Baráková.

Uzávěrka přihlášek je 20. září 2024.

Přihláška

První konzultace proběhne v sobotu 5. října 2024.

Další plánované termíny 14. ročníku kurzu pro varhaníky 2024–2026


2024: 5. 10.; 16. 11.; 14. 12.;
2025: 25. 1.; 22. 2.; 15. 3. (Diecézní setkání chrámových hudebníků); 26. 4.; 24. 5.; 21. 6.; Prázdniny; 20. 9.; 18. 10.; 15. 11.; 13. 12.;
2026: 17. 1.; 21. 2.; 21. 3. (Diecézní setkání chrámových hudebníků); 18. 4.; 16. 5.; 20. 6. (závěr kurzu)

kurz varhanici Olomouc

Štítky: olomoucvarhanyvarhanícikurz